Velkommen til førstehjælpsudstyr

NYE TIDER

Efter 10 år på markedet med salg af førstehjælpsudstyr m.m., er ”foerstehjaelpsudstyr.dk”

pr. 1. november overdraget til nye ejere, som viderefører aktiviteterne i store træk som hidtil,

dog uden kursusvirksomheden og håndslukkere.

Ordrer modtages som hidtil via web-butikken eller det sædvanlige telefonnummer
23 39 46 86, eller via e-mail udstyr@foerstehjaelpsudstyr.dk.

Vi håber på forståelse for eventuelle problemer i forbindelse med overdragelsen.

Venlig hilsen og tak.

Sabrina Sejer Jørgensen